top of page

Günlerden bir gün Meyra İlknur...

Meyra İlknur Bakacak ,1981 İzmir doğumlu. Disiplinlerarası Araştırmacı & Maker. Bir de Kişisel Gelişim Uzmanı.

İnovasyon & Tasarım, Nörobilim, Psikoloji, Kişilik & Yetenek Analizleri, Yaratıcı Drama, Doğaçlama & Yaratıcılık Teknikleri ve Uygulamaları, Kadim Teknikler & Uygulamaları alanlarıyla profesyonel ve kişisel olarak ilgili.

Mühendislik deneyimini, eğitim alanında değerlendirmek ve zenginleştirmek isteyen mühendislerden biri. Polymath Women Polymaths (POWOPO) kurucusu. Anadolu Lisesi’nin ortaokul bölümünde Alman öğretmenlerle geçirdiği yoğun dil odaklı eğitim ardından, lise dönemini Çanakkale Fen Lisesi'nde geçirdi. 

 

Kosgeb Teknoloji Danışmanlığı, AB Gençlik Programı Sivil Toplum Projeleri ve İstanbul’da okuyan yabancı öğrencilerle Kültürel Etkileşim Projeleri gündemleriyle geçirdiği İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans dönemi sonrasında, yerleşmek üzere gittiği Amerika, Los Angeles’ta bir buçuk yıl kaldı. Bu dönemde University of California (UCLA) dan dil & kültür odaklı dersler aldı ve sivil toplum projelerinde görev aldı. Daha sonra Türkiye'ye döndü. Büyük ölçekli şirketlerin Bilgi Teknolojileri Departmanları'nda Sistem-İş Analisti ve Proje Mühendisi olarak çalıştı. Bu süreçte şirket içi eğitimlerde eğitmen olarak görev aldı.

 

Beş yılı aşan IT & Mühendislik deneyimi süresinde, kurumsal hayattan bunalarak yüksek lisans için kampüs yaşamına yöneldi. İngiltere’de bulunan University of Warwick'de ARGE, Tasarım ve İnovasyon Programı’nı tamamladı. Warwick Eğitimi döneminde, California merkezli Maker Kültürü ve bu kültürde üretenlerin sıkça kullandığı Design Thinking Methodology ile tanıştı. Bu tanışıklık yaşamında önemli bir dönüm oluşturdu.

Sebebi ; Hiçbir kurumsal ya da profesyonel kısıt olmadan farklı disiplin ve uzmanlıktan sınırsızca yararlanan esnek, özgün üretim yaklaşımı  ve bu üretimin merkezinde bireysel deneyim ve motivasyonun en temel zemin kabul edilmesiydi.

İçlerinde üniversite bölüm başkanlığı görevinden ya da bilinen kurumsal teknoloji şirketlerinden tercihen ayrılarak, her biri birden fazla doktora tezine karşılık gelebilecek çoklu disiplinli, kaliteli ürün tasarlayıp hayata geçirebilen sanatçı, mühendis, bilim insanı ve tasarımcıyla tanıştı.

Bu esnek yaklaşımın, önemli şirket, üniversite ya da eğitim kurumlarından çok daha fazla sayıda, iyi kalitede ürünü tetiklemesine hem kendi projelerinde hem de tanıştığı kitlede tanık oldu.

Maker kültüründe en değerli ve önemli faktör, güvenilir bilgi/bilgi türlerini ve deneyimi tutkuyla kovalayan meraklı, lider bireyin varlığıdır. Bu bireylerin yerel& global zeminde eğitim/deneyim/üretkenlik kalitesinin yüksekliğini oldukça çekici buldu. Kurumsal hayattan ayrılma kararı alarak üniversite ve zengin yaşam deneyimleriyle paslaşan çoklu disiplinli maker kültürüne dahil olmaya karar verdi.

Yine bu süreçte, katıldığı uluslararası akademik bir oturumda ilk kez Design Thinking yaklaşımından ve uygulamalarından haberdar oldu. Bu yaklaşımın her çeşit maker/tasarım atölyesi katılımcısının doğal üretim yaklaşımı olduğunu fark ederek profesyonel olarak konuya odaklandı.

NASA'da çalıştığı dönem metot uygulamalarıyla önemli ve değerli sonuçların elde edildiğine tanık olmakla motive olan ve metodu gönüllü eğitmen olarak yayma girişimlerinde bulunan, Bilgisayar Mühendisi bir profesörden Product Design and Development Yüksek Lisans Dersi kapsamında, bir dönem boyunca kampüste saha uygulamalı Design Thinking Methodology Eğitimi aldı.

Türk, Amerikan, İngiliz, Alman eğitim sistemlerinde ortalama üstündeki okullarda eğitim almış bir profesyonel olarak; Toplumda aşikar yeteneğine, ciddi ilgi ve motivasyona sahip olmasına rağmen, mezun olduğu ya da olamadığı bölümle sınırlanarak fırsat ve imkanların dışına itilen bireylere ve kurumsallık adı altında ilişkileri yönetmenin, değerli ürün ortaya koymaktan daha fazla zaman aldığı ve önemsendiği hantal kurumsallığa, Türkiye’de ve Avrupa’da tanık olmanın da etkisiyle, bu üretim kültürünü farklı proje ve yaklaşımlarla yayan bir gönüllüye dönüştü.

Bilgiyi deneyime dönüştürmekle, insandaki temel duygusal ihtiyacı ve kişisel deneyimi özenle merkeze alan  üretme kültürünü,  samimi ve saf merak duygusuyla her çeşit bilim ve farklı bilgi türünden ünvan, statü, görev ya da rol tanımı kısıtı olmaksızın sınırsızca faydalanarak sanat ve tasarım sürecindeki doğal yaratıcılıkla besleyerek yaymaktan oldukça memnun.

Bu öğrenme-üretme modelinin, insanlık tarihindeki Polimat olarak isimlendirilen etkin, kalıcı eser bırakan dahi bireylerin eğitim, öğrenme, üretme deneyimleriyle olan benzerliğini fark etmesi uzun sürmedi. Bu konuya dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak için Polymath Women Polymath (Polimat Kadınlar Polimatlar) Platform’u  kurdu.

Tüm bu yaklaşımların ışığında, araştırma konusu ve girişim fikri kapsamında, farklı Nörobilim Programları'ndan yüksek lisans ve doktora dersleri aldı. 

Yüksek lisans döneminde disiplinlerarası tasarım yaklaşımlarının uygulama alanı olan, Türkiye’deki ilk Maker Atölyelerinden İskele 47 ve Yıldız Teknik Üniversitesi ekosisteminde geliştirdiği iş fikriyle Sinema, Psikoloji ve Biyomedikal Mühendisliği disiplinleri ortaklığında ‘Psikolojik Etkileşim Deneyimleme Sistemi’ ile patent aldı.

Maker kültürünü aktif olarak benimsediği Warwick sürecinden bu yana, Çoklu Disiplinli Alternatif Eğitim konusunda saha uygulamaları ve araştırmalarını sürdürdü. Bu kapsamda; Maker Atölyesi İskele 47'de  Teknoloji ve Bireysel Gelişim Eğitmenliği, TAK'da (Tasarım Atölyesi Kadıköy) Disiplinlerarası Tasarım Eğitmenliği, Yeşilyurt Spor Kulübü (Açı Koleji)'nde BEHOTE (Beden Hareketi ve Teknoloji Eğitimi Tasarım & Eğitmenliği, Kavram Öğrenme odaklı Yaratıcı Drama Eğitimi Tasarım & Eğitmenliği, Pertevniyel Lisesi Destination Imagination Takım Koçluğu, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Gençlerle Yaratıcılık & Üretim Projesi Eğitmenlik ve Danışmanlığı, İstanbul Erkek Lisesi ve Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Yaratıcılık & Üretim ve Buluş Eğitmenlikleri yaptı. Kalkınma Ajansı'nın üniversite hocaları için düzenlediği eğitimlerde, eğitmen ve mühendis olarak Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimleri verdi. Araştırmacı olarak yürüttüğü Üretken Düşünme ve Verimlilik Araştırması kapsamında, İstanbul Üniversitesi'nde ve farklı üniversitelerde, farklı disiplinlerdeki gönüllü akademisyenlerle Design Thinking Oturumları'nı yönetti.

Çağdaş Drama Derneği ve Via Akademi'de Yaratıcı Drama Atölyeleri ,Yaratıcı Drama Liderliği ve Tematik Eğitim Tasarımı Eğitimleri, Bilkent Tiyatro'dan bölüm birincisi olarak mezun olduğu halde doğaçlamanın gücünü heyecanla keşfedip kendini doğal yaratıcılık yaklaşımına adayan Amerikalı Türk Sanatçı Ege Maltepe'den Spolin Doğaçlaması Eğitimi  ile patent aldığı buluşu kapsamında İstanbul Tasarım Merkezi'nden Kısa Film ve Senaryo Eğitimleri'ni aldı.

Kişisel Gelişim Uzmanlığı kapsamında; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nden  Yaşam & Aile & Öğrenci Koçluğu ve NLP Eğitimleri, Bilmen Akademi'den Tıp Doktoru Dr. Mehmet Kasım'dan Nefes & Meditasyon & Öz Farkındalık Eğitimleri, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Türker Kılıç'tan Bilim Merkezli Modern Birlik Öğretisi : "Yeni Bilim Bağlantısallık & Yeni Kültür Yaşamdaşlık Eğitimi ", Humandesign İncelemeleri, İnsan Potansiyeli ve Tasavvuf Astrolojisi, Enneagram Okumaları aldığı eğitimlerden bazıları ve araştırmacı olarak ilgilendiği konular arasında yer alıyor. Profesyonel araştırma projesi kapsamında, Psikoloji, Psikolojik Test ve Ölçekler konusunda da farklı üniversite ve kurumlardan dersler aldı.

Yukarıda kısaca değinilen Polymath Women Polymaths (POWOPO) Platform’u, 2020  Berkeley CA'daki  Mentorloops Şirketi'nin  Startup yarışmasında kazandığı birincilik ardından kurdu.​ Polymath Women Polymaths çalışmaları uzantısında, lise, üniversite seviyesindeki gençler, yetişkinler ve çocuk & ergen ebeveynleri ile Eğitim, Danışmanlık, Sosyal Dayanışma ve Disiplinlerarası ARGE çalışmalarına devam ediyor.

Görmek  iyi olabilir diyenler için konuşma anı fotosu altta.

 

İletişim: meyrailknur@gmail.com

Screenshot_20230110-183202.jpg
bottom of page